Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafınıza sunulacak hizmetlerin daha sağlıklı ve verimli şekilde sunulabilmesi için paylaştığınız bilgileri gizlilik ilkeleri kapsamında ve mevzuat çerçevesinde korumaktadır. Bu kapsamda alan kodu, yaş, cinsiyet, tercihler, TC Kimlik Numarası, Adres, İsim Soyisim, telefon numarası, araç marka ve modeli, aracınıza ait plaka bilgisi, ilgi alanları ve hoşlanılan şeyler gibi anonim demografik bilgiler ile bilgisayar/telefon donanımınız ve yazılımınız hakkında otomatik olarak toplanan bilgiler de bulunmaktadır. Bu bilgiler IP adresiniz, tarayıcı türünüz, alan adlarınız, erişim zamanları ve geldiğiniz web sitesi adreslerini de edinebilmektedir. Bu bilgiler hizmetin sunulması amacıyla öğrenilmekte olup gizlilik kurallarına riayet edilmekte ve veriler teknik olarak yüksek standartlı donanımlarda saklanmaktadır. Bu belgeyi onaylamanız ile birlikte belirtilen verilerin paylaşılmasına, CW Enerji tarafından öğrenilmesine ve saklanmasına, kullanılmasına, işlenmesine onay vermektesiniz.

İnternet sitesi ziyaretçilerimize, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, stajyerlerimize, müşterilerimize, müşteri adaylarımıza, tedarikçilerimize, tedarikçi adaylarımıza, katılım gösterdiğimiz veya düzenlediğimiz fuar ve organizasyonların katılımcılarına, elektrikli araç şarj hizmeti sunduğumuz müşterilerimize, iş veya sözleşme ilişkisi kurduğumuz kişiler ile kuruluşların yetkili kişi ve çalışanlarına ait kişisel veriler, şirketimiz CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“CW Enerji”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yasal mevzuatlara uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerin alınma ve işlenme usulü ve veri sahiplerinin yasal hakları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

1. Kanun’un 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. CW Enerji, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. Ayrıca verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini alacaktır.

2. Kimlik bilgileriniz, görsel kayıtlarınız vb. kişisel verileriniz şirketimizin internet sitesinde yer alan iletişim formu, çağrı merkezimiz ve birimlerimiz ile paylaşılan bilgiler, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile toplanabilecektir.

3. Toplanan kişisel veriler, şirketimiz tarafından Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına uygun bir şekilde, aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilecektir;

4. Toplanan kişisel veriler, Kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Çalışanlarımıza ait toplanan kişisel veriler ayrıca Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

5. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik bilgiler, gizli bilgilerdir. CW Enerji, gizli bilgiler ile kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli tedbirleri alacağını, bu konuda yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve beyan eder. Ancak CW Enerji’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, “cv-charging.com/” sitesine ve mobil uygulamasına yönelik yapılabilecek saldırılar sonucunda gizli bilgilerin veya kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, CW Enerji’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

5. Kanunun 11. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, varsa, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal süreler dikkate alınarak, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları saklıdır.

6. Kişisel veri sahipleri, Kanun 11. maddesinde belirtilen hak ve taleplerini, internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu” nu doldurup ıslak imzalı suretini “Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Mah. Atatürk Blv. No:20 Döşemealtı/Antalya” adresindeki şirket merkezimize posta yoluyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz [email protected]’e ya da [email protected] adresine elektronik posta yoluyla, varsa talebe ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte tarafımıza iletebilirler. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi için kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname mevcut olmalıdır.

7. Şirketimize usulüne uygun olarak iletilen talepler Kanunun 13. maddesi gereğince en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuruya verilen cevabın ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezler (cookies), ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“CW Enerji”) olarak web sitemizde yer alan üçüncü taraf yazılımlar/uygulamalar vasıtasıyla çerez kullanılmaktadır. Üçüncü taraf uygulamalar, bir üreticinin (şirket veya bir kişi) cihazın üreticisi ve/veya işletim sisteminden farklı olan bir uygulamalardır. Birçok üçüncü taraf uygulama, bağımsız geliştiriciler veya uygulama geliştirme şirketleri tarafından oluşturulduğundan, üçüncü taraf uygulamalar “geliştirici uygulamalar” olarak da bilinmektedir. Her ne kadar CW Enerji olarak doğrudan herhangi bir çerez kullanmasak da, web sitemizde bulunan üçüncü taraf uygulamalar çerez kullanabilir.

Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez. Hatta bazıları altı ay gibi belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinir. Tarayıcınız üzerinde çerez fonksiyonunu kapatarak tüm internet sitelerinin çerez kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak, bu seçeneği seçerseniz internet sitelerinin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir.

Aşağıda belirtilen internet tarayıcılarından hangisini kullanıyorsanız üzerine tıklayarak, çıkan talimatlara uygun bir şekilde çerez fonksiyonlarını kapatabilirsiniz.

CHROME 

YANDEX

MOZILLA

MICROSOFT EDGE

INTERNET EXPLORER

SAFARİ

Üçüncü taraf uygulamalar tarafından kullanılabilecek çerezler aşağıdaki gibidir.

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Siteye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Sitede ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

Sitede yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler, Siteyi ziyaret edenlerin sayıları, Sitede görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

 

  • Diğer Platformlarda Kullanılan Çerezler

Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

  • Analitik Çerezler

 

Reklam Amaçlı

Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Pazar Analizi

Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Kampanya/Promosyon

Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Facebook

Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Twitter

Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Çerezlerin Kontrolü

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  • Teknik Çerezler

 

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Güvenlik

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Dolandırıcılık Tespiti

Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

  • Otantikasyon Çerezleri

 

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

  • Kişiselleştirme Çerezleri

 

Dil

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

Mobil

Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştirdiği ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu) Kaynak site, kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.