Kullanıcı Şözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

Bir tarafta “cv-charging.com” web sitesinin ve CV Charging Vehicles mobil uygulamalarının (Bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır.) işleticisi olan CW Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (“CW Enerji”) ile, diğer tarafta bu Platformları ziyaret eden, üye olan ve alışveriş eden kişi, kurum ve kuruluşlardır. (Bundan sonra “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), CW Enerji’nin lisanslı Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağı (kısaca “CV Charging Vehicles” olarak anılacaktır) ve Platformların kullanım koşullarını düzenlemektedir.

2. SÖZLEŞME ONAYI

Kullanıcı/Üye, üye kayıt formunu doldurup, ilgili butona basarak onayladığında, işbu sözleşme hüküm ve maddelerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

3. HİZMETLERİN TANIMI

Üyeler, Platformlar üzerinden CV Charging Vehicles istasyonlarının yerleri ve ücretleri hakkında bilgi alabilir, seyahat planlaması yapabilir, şarj işlemi başlatabilir/bitirebilir, rezervasyon yapabilir ve diğer katma değer hizmetlerden yaralanabilirler.

4. ÜYELİK

Platform üyesi olabilmek için, üye kayıt formunun eksiksiz doldurulması ve işbu sözleşmenin ilgili butona basılarak onayı gerekir. Üyelik işlemlerini tamamlayan kullanıcı kendi belirleyeceği bir şifreye/parolaya sahip olur. Şifre üyeye özeldir ve yalnız kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. "Şifre" seçimi ve gizliliğinin korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Platform veya CW Enerji, şifre güvenliğinden sorumlu tutulamaz. Üyelik gerektiren hizmetlerden yararlanabilmek için "Şifre" girmek zorunludur.

5. KULLANICI/ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı veya üye, servis ve hizmetlerden yararlanırken;

5.1 Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, genel ahlak kurallarına, uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar ile elektronik ortam iletişimi için kabul edilmiş veya edilecek yasa veya bağlayıcı hükümlere, CW Enerji ile elektrik araç şarj istasyonlarına yer sağlayan kişilerin belirlemiş olduğu özel kurallara uymayı, uymaması durumunda hakkında yapılacak her türlü takibat ve ortaya çıkabilecek yasal sonuçlardan sorumlu olacağını,

5.2 Verdiği bilgilerin doğru ve hatasız olduğunu, eksik veya hatalı bilgi girişi sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve aksamalarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

5.3 Platformun kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya Üye tarafından eksik veya yanlış bildirilen bilgi, mesaj ve dosyalardan Platformun veya CW Enerji’nin sorumlu tutulamayacağını,

5.4 Platformda bulunan hiçbir materyali herhangi bir yolla kopyalayama, dağıtma, çoğaltama, kullanma, değiştirme ve üzerinde değişiklik yapmayacağını,

5.5 Sağlanan hizmet ile Platform içeriğinin ancak kullanım yeterliliğine sahip kişilere ve kurumlara uygun olduğunu, aksi durumda Platformun sorumlu tutmayacağını,

5.6 Platform üzerinden sunulan hizmetlere, Platform tarafından belirlenen ve açıklanan şekli dışında, yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, CW Enerji’nin kampanyalarının, satış sisteminin, Platformlarından herhangi bir açığından (teknik, mali vb.) faydalanarak CW Enerji’ye veya 3. kişilere zarar vermeyeceğini, haksız bir menfaat sağlamayacağını, aksi takdirde Platform’un ve/veya CW Enerji’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm menfi ve müspet zararları ödeyeceğini,

5.7 Verilerin yetkisiz kişilerce okunması sonucu meydana gelebilecek zararlardan Platform’u veya CW Enerji’yi sorumlu tutmayacağını,

5.8 Platforma/Profiline/Ortama ekleyeceği yazışma, konu başlığı, rumuz, desen, resim, fotoğraf vb. tüm görsel ve yazılı malzemenin hukuk kuralları, telif hakları yasaları, genel ahlak ve görgü kurallarına uygun olacağını, tehdit edici, ırkçı, müstehcen ve ahlak dışı unsurlar içermeyeceğini, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, paylaşım ortamına eklediği dosyalar vb. gönderdiği bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Platform’u veya CW Enerji’yi bu dosyalardan hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını,

5.9 Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, hizmetlerden faydalanmalarını engelleyecek şekilde davranmamayı, bilgisayarlarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötü amaçlı kullanmamayı,

5.10 Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

5.11 Platform’un izni olmaksızın Platform üzerinde ticari faaliyette bulunmamayı, reklâm yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

5.12 Platform tarafından elde edilen kayıtların tamamının rızası dâhilinde olduğunu,

5.13 Platform’un kullanımının bilgisayarında ve çevre elemanlarında meydana getirebileceği arıza, bilgi kaybı vb. diğer kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Platformun kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek zararları öne sürerek tazminat talebinde bulunmamayı,

5.14 Platform adının, adresinin ve içeriğinin Platform tarafından belirlendiğini, önceden haber verilmeden değiştirilebileceğini ve sistemin zaman zaman veya sürekli olarak izlenebileceğini,

5.15 Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar vb. sebeplerle veya Platform’un gerekli gördüğü durumlarda Platform işleyişine müdahalede bulunma ve sebep göstermeden Üyeyi hizmetlerinden yararlandırmama, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

5.16 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgiler postalamamayı ve zincir posta (chain mail), sürekli posta (spam mail), yazılım virüsü vb., gönderilme yetkisi olmayan elektronik posta ve mesajlar dağıtmamayı,

5.17 Platform üzerinde “kullanıcı adı” ve "şifre" ile yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu,

5.18 Elektrikli araç şarj hizmeti alma işleminde alternatif ödeme kanalları arasından kredi kartı veya debit kart seçilmiş ise geçerli bir kart kullanmak zorunda olduğunu, kullandığı kartın geçerliliği onaylanmadığında şarj hizmetinden yararlanamayacağını,

5.19 Elektrikli araç şarj hizmeti sırasında talep edilen bilgileri doğru bir şekilde bildireceğini ve bu bilgilerin CW Enerji tarafından kaydedilmesine izin vereceğini, aksi takdirde şarj hizmetinden yararlanamayacağını, bu durumda CW Enerji tarafından yapılmış veya yapılacak masrafların kendisi tarafından karşılanacağını,

5.20 Kendisine tahsis edilmiş olan RFID kartı, cep telefonu aplikasyonu vb. kimlik tanımlama yöntemi ile herhangi bir şekilde başlatacağı şarj işlemine ilişkin tüm bedelleri (üye kimlik tanımlama bilgilerini (RFID, cep telefonu vb.) 3. kişilerle paylaşması halinde paylaştığı söz konusu 3. kişilerin gerçekleştireceği işlemlerin bedelleri de dahil) zamanında ödemeyi,

5.21 Elektrikli araç şarj işlemini, CW Enerji tarafından istasyon üzerinde, web sitesinde, mobil uygulamada veya istasyon kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi,

5.22 Elektrikli araç şarj hizmeti alırken bildirmiş olduğu kimlik, iletişim, ödeme vb. herhangi bir bilgisinde değişiklik olması durumunda, söz konusu değişikliği derhal Platformda güncellemeyi, aksi taktirde değiştirilen bilgilerin zamanında güncellenmemesi durumunda tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ÜYELİK TİPLERİ VE ÜCRETLENDİRME

6.1 Üye, Platformlar nezdinde oluşturacağı hesabına bağlı RFID kartı, cep telefonu aplikasyonu veya başka bir kimlik tanımlama yöntemi ile CW Enerji’nin CV Charging Vehicles şarj istasyonlarında veya anlaşmalı olduğu diğer istasyonlarda almış olduğu şarj hizmetinin ödemesini gerçekleştirilebilir. İşlem sırasında Üye’nin hesabına bağlı kimlik bilgileri istasyon üzerinden merkeze ulaştırılıp kontrol edilerek Üye hesabında bir şarj işlemi kaydı açılır. Üye’nin seçmiş olduğu üyelik tipine göre şarj işlemi ücreti belirlenir ve işlem sonrasında hesaba kaydedilir.

Üye; iki farklı tip üyelikten birini seçebilir. Bu seçim kayıt anında seçilecek olup daha sonra Üye tarafından CV Charging Vehicles Üye Hizmetleri ile temasa geçilerek değiştirilebilir.  

• Kullandıkça Öde: Bu üyelik tipinde Üye her şarj işlemi için şarj başlatma ücreti öder, Üyeden aylık üyelik ücreti alınmaz.

• Abonelik: Bu üyelik tipinde Üye aylık abonelik ücreti öder, her şarj işlemi için ayrıca başlatma ücreti alınmaz.

6.2 Yukarıda belirtilen üyelik ücretlerine ilaveten her istasyonda değişken oranlarda “Hizmet Bedeli” ve “Elektrik Bedeli” alınabilir. Hizmet bedeli istasyon sahibi tarafından serbestçe belirlenmekte olup, elektrik bedeli ise istasyon sahibinin elektrik aboneliğine göre belirlenir ve bu bedel Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen tarifeleri geçemez. Tüm halka açık istasyonların hizmet ve elektrik bedelleri Platform üzerinde görüntülenebilir. Şarj işlemleri için alınan ücretleri Platform üzerinden takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. CW Enerji veya istasyon sahipleri bu ücretleri herhangi bir ön bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.  

Diğer Hizmetlerin Ücretlendirilmesi:

Kart Aktivasyon: Kullandıkça Öde üyeleri yeni RFID kartı aktive ettiklerinde Platformda belirlenmiş olan kart aktivasyon ücreti faturalarına yansıtılır.

Rezervasyon: Abone üyeler istasyonlarda şarj işlemine başlamadan önce istedikleri bir istasyonu belli bir süreliğine rezerve edebilirler. Bunun için rezervasyon ücreti ve rezervasyon süresi boyunca istasyon sahibi tarafından belirlenen hizmet bedeli faturalarına yansıtılır.

Roaming Aboneliği: Abone üyeler, seçtikleri takdirde ek ücret karşılığı CV RFID kartlarını, CW Enerji’nin anlaşmalı olduğu başka istasyon ağlarında kullanabilirler. Roaming abonelik bedeli CV abone üyesinin faturasına yansıtılır.

Roaming Şarj İşlemi: Abone üyeler, RFID kartlarını CW Enerji’nin anlaşmalı olduğu başka istasyon ağlarında kullandıklarında o istasyon ağı tarafından belirlenen ücretler faturalarına yansıtılır.   

Diğer Hizmetler: Üyeler, CW Enerji’nin sunduğu veya ilerde sunacağı diğer hizmetlerden yararlanmaları durumunda Platformda yayınlanan ücretler faturalarına yansıtılır.

6.3 Üyelere şarj istasyonlarında kimlik tanımlaması yapabilmeleri için RFID kart ve/veya anahtarlık gönderilir. Abone üyeler, sözleşmelerine bağlı olan her hesap için 2 (iki) adet RFID alma hakkına sahiptirler. Daha fazla kart isteyen aboneler sözleşmeleri altında yeni hesaplar açabilirler. Kullandıkça öde üyeleri ise aktivasyon ücreti ödemek şartıyla sınırsız sayıda RFID kart ve/veya anahtarlık bağlayabilirler.  

6.4 Kötü veya yanlış kullanım haricinde üyelere verilen CV Charging Vehicles kartlarının herhangi bir nedenle çalışmaması durumunda, üye çalışmayan kartı CV Charging Vehicles Üye Hizmetlerine göndermesi durumunda, yeni kart herhangi bir ücret alınmadan Üyeye gönderilir.

6.5 Üye, kendisine ait olan RFID’nin çalınması veya kaybolması durumunda derhal Platform üzerinden RFID’yi “inaktif” yapmak veya CV Charging Vehicles Üye Hizmetlerini arayarak kaybolan/çalınan RFID’nin inaktif yapılmasını veya iptal edilmesini istemekle yükümlüdür. Bildirimi yapılmayan RFID’ler ile yapılacak tüm işlemlerden üye sorumludur. Çalınan/kaybolan kartların yerine yeni kart verilmesi durumunda kart aktivasyon ücreti Üyenin faturasını yansıtılır.

7. ÖDEME KOŞULLARI

Şarj işlemlerine ilişkin hizmet ve elektrik bedelleri ile diğer üyelik bedelleri (şarj başlatma, abonelik, kart aktivasyon, rezervasyon, roaming, vb.) Üye tarafından peşin olarak ödenir ve ödemenin akabinde fatura edilir. Vadesinde ödenmeyen bedeller için yasal faiz oranları uygulanır ve faturaların bağlı olduğu hesaplar dondurularak veya kapatılarak işlem yetkisine kapatılır. Ayrıca vadesi geçen faturalar için icrai işlemler başlatılır ve hesap kapatılır. Kapatılan hesapların borcu ilgili icra masrafları (avukat, yargılama giderleri, vb.) ödendikten sonra yeniden açılabilir. Yeniden açılan hesaplardan kart aktivasyon ücretleri tekrar alınır. 

8. CW ENERJİ’NİN YETKİLERİ

8.1 CW Enerji, herhangi bir zaman diliminde Platformun veya sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması sonucu Platform’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

8.2 Platform, kullanıcılara Platform üzerinde ilgili sayfada bulunan başvuru alanlarından zorunlu olanlarının eksiksiz doldurulmasından ve doldurulan alanların onaylanmasından sonra “kullanıcı adı” ve "şifre" oluşturma imkanı verir. CW Enerji söz konusu başvuru alanlarını dolduran üye adaylarına üyelik hakkı vermeyebilir. Üyelik işlemlerini tamamlayarak şifre oluşturmuş kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını veya hizmetlerden yararlanmalarını herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve süresiz olarak engelleyebilir.

8.3 Platform ve CW Enerji, servislerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

8.4 Platform ve CW Enerji, üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında elektronik ortamda bulunduracakları dosya ve mesajlardan gerekli gördüklerini, uygun göreceği periyotlarda yedekleme veya silme yetkisine sahiptir. Yedekleme veya silme işlemlerinin sonuçlarından Platform veya CW Enerji sorumlu tutulamaz.

8.5 Platform ve CW Enerji, kendi ürettiği ve/veya dışardan hizmet/destek satın alarak veya tedarik ederek Platform üzerinde bulundurduğu bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, desen, özgün metin, karikatür vb. görsel ve yazılı eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

8.6 Platform ve CW Enerji, üyelerinin ürettiği ve kendi hür iradeleriyle sisteme yükledikleri bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserleri ticari amaçlı kullanma, yayınlama veya başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması durumunda, Platform’dan, hiçbir telif ücreti veya herhangi bir başka ad altında kulanım hakkı bedeli talep edilemez.

8.7 Platform ve CW Enerji, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin, iletişim, tanıtım, hizmet, reklâm vb. ticari amaçlar için içerik sağlayıcılar, web servisleri ve diğer kullanıcılara kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

8.8 Platform ve CW Enerji, Üyelerden onay almadan, üye kayıt bilgilerini kullanarak diğer ticari şirketlerin müşteriye yönelik her türlü reklâm ve promosyon faaliyetinde bulunmasını destekleyebilir veya bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. Şarj hizmetinin fiyat ve özelliklerini değiştirme yetkisi Platform’a ve CW Enerji’ye aittir.

8.9 CW Enerji, Platform kullanıcının başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Kullanıcı, geçiş yaptığı site içeriğinden Platform’u ve CW Enerji’yi hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

8.10 CW Enerji, gerekli gördüğünde, üyelik gerektirmeyen hizmet ve servislerini, üyelik gerektiren duruma dönüştürülebilir, ilave hizmet ve servisler açabilir, bazı hizmet ve servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir.

8.11 Platform, kredi kartı limiti onaylanmadığı halde, istediği müşterilerine alış-veriş yapma izni vermeme hakkına sahiptir.

8.12 CW Enerji, teknik zorunluluklar ve değişen mevzuat ve kanun maddelerine uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

8.13 Platformları ziyaret eden üyelerin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Üyelere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, iş birliğine gittiğimiz 3. kişilerle paylaşılmaktadır.

8.14 Üye ile CW Enerji arasında yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Üyelerin sorumluluğundadır ve bu durum CW Enerji tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve zarar görmesinden CW Enerji sorumlu tutulamaz.

8.15 Kullanımı iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından Platform üzerinden yapılamaz. İptal etmek ve/veya hesap silmek isteyen Üye, CV Charging Vehicles müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek zorundadır. Kullanımını bitiren Üye’nin Platform’a giriş yetkisi iptal edilecektir. Kullanımını iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

8.16 CW Enerji, kendisi ya da Üye tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

8.17 Üyelerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin kendi sorumluluğundadır. Aynı zamanda Platformlarda ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir. CW Enerji, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıma bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

8.18 Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle CW Enerji’nin uğrayacağı her türlü menfi ve müspet zararı aynen tazmin edecek olup CW Enerji, Üye'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

8.19 Üye, işbu Üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine CW Enerji tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, CW Enerji tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye’den başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Üye, CW Enerji’ye yazılı bildirimde bulunarak vermiş olduğu bu onaydan dilediği zaman vazgeçebilir.

9. KULLANIM SINIRLAMASI

Platformlarda sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Platform içeriğinde yer alan bütün yazı, ses, görsel vb. veri ve kayıtların her hakkı saklıdır. Bu veri ve kayıtlar aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Üyenin Platformlarda yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması veya CW Enerji’in izni olmadan link vermesi yasaktır. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

10. VERGİLENDİRME

İşbu sözleşme kapsamı dışında kalan ve meydana gelebilecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanacak işlemler Platform’un veya CW Enerji’nin sorumluluğu ve taahhüdü dışında kalıp, sözleşmeye ve hizmet bedellerine yansıtılacaktır.

11. GEÇERLİ SAYILACAK KAYITLAR VE EKLER

Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Platformun defter, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. maddesi çerçevesinde muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Platform kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif ve her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme ile Üye, kendisine verilebilecek olan RFID (radyo frekans tanımlama) kart(lar)ı, cep telefonu aplikasyonu veya bir başka kimlik tanımlama yöntemi ile CW Enerji’nin lisanslı şarj ağına bağlı tüm istasyonlarda işlem gerçekleştirebilecektir. Bu sözleşme, Üye’nin Platform nezdinde oluşturacağı hesabın ayrılmaz bir parçasıdır.

12. UYGULANACAK HÜKÜMLER

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda öncelikli olarak bu sözleşme hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde meri mevzuat (BK, TTK, HUMK, MK ve diğerleri) uygulanacaktır.

13. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşme hüküm ve maddelerinin uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, kullanıcının kayıt formunu doldurması ve ilgili butona basarak onaylamasından itibaren yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar geçerli olacaktır.

15. FESİH

Platform / CW Enerji, gerekli gördüğünde sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.